• Connecting rod kit for Honda SH150i

For Honda SH150i

Application:
Honda SH150i
Model : KZYA

Application:

Honda SH150iBig-end Width (mm): 14

Small-end Width (mm): 14

Big-end Bore (mm): 36

Small-end Bore (mm): 14

Center-to-center (mm): 95

Pin Diameter (mm): 28

Pin Length (mm): 42.4

Big-end Bearing (mm): 28*36*14

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Honda C800

For Honda C800

For Honda LEAD125

For Honda LEAD125

For Honda CBR250R

For Honda CBR250R

For Honda GK4

For Honda GK4

For Honda XLR250

For Honda XLR250