Yamaha

For Yamaha WR200

Application:
Yamaha WR200

For Yamaha DT200 / 4AN

Application:

Yamaha DT200 / 4AN

OE NO. 4AN-11650-00

For Yamaha RXZ / RXZ135

Application:

Yamaha RXZ / RXZ135

OE NO. 55K-11651-00

For Yamaha DT175 / DT180

Application:

Yamaha DT175 / DT180

OE NO. 2N4-11651-00

For Yamaha YBR 250

Application:
Yamaha YBR 250

For Yamaha FAZER250 / YBR250

Application:

Yamaha FAZER250 / YBR250

OE NO. 1S4-11651-00

For Yamaha LC135

Application:

Yamaha LC135

OE NO. 5YP-11651-00

For Yamaha FZ150

Application:

Yamaha FZ150

OE NO. 3C1-11651-10

For Yamaha RX125

Application:
Yamaha RX125

For Yamaha RXK

Application:
Yamaha RXK

For Yamaha NOVA-DASH

Application:
Yamaha NOVA-DASH

For Yamaha RX125 / RXK / DT125 / DT175

Application:

Yamaha RX125 / RXK / DT125 / DT175

OE NO. 4Y2-11651-00