Suzuki

For Suzuki SMASH2 / CD110

Application:

Suzuki SMASH2 / CD110

For Suzuki Burgman125

Application:

Suzuki Burgman125 (21F)

For Suzuki AG100 / RC100 / V100

Application:
Suzuki AG100 / RC100 / V100

For Suzuki RV90

Application:

Suzuki K90

OE No.: 12161-23000

For Suzuki HYOSUNG125

Application:

Suzuki HYOSUNG125

OE No.: 12161-HD6

For Suzuki Cruiser125

Application:

Suzuki Cruiser125

OE No.: 12161-HD6

For Suzuki SMASH125 / G125

Application:
Suzuki SMASH125 / G125

For Suzuki AX100

Application:

Suzuki AX100

OE No.: 12161-23400

For Suzuki AKIRA / RG110 / RD110

Application:

Suzuki AKIRA / RG110 / RD110

OE No.: 12161-21D00

For Suzuki A50 / F50 / FR50

Application:

Suzuki A50 / F50 / FR50

OE No.: 12161-35000​

For Suzuki SHOGUN

Application:

Suzuki SHOGUN

OE No.: 12161-30D01

For Suzuki A100

Applicaion:

Suzuki A100

OE No.: 12161-28300