For Suzuki HYOSUNG125

Application:

Suzuki HYOSUNG125

OE No.: 12161-HD6
Model : HD6

Application:

Suzuki HYOSUNG125

OE No.:   12161-HD6 


Big-end Width (mm): 16

Small-end Width (mm): 16

Big-end Bore (mm): 36

Small-end Bore (mm): 15

Center-to-center (mm): 99.5

Pin Diameter (mm): 28

Pin Length (mm): 53.1

Big-end Bearing (mm): 28*36*16

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Suzuki RV90

For Suzuki RV90

For Suzuki Burgman125

For Suzuki Burgman125

For Suzuki AD100

For Suzuki AD100

For Suzuki SMASH125 / G125

For Suzuki SMASH125 / G125

For Suzuki FR80

For Suzuki FR80

For Suzuki SMASH2 / CD110

For Suzuki SMASH2 / CD110

For Suzuki ADRESS50

For Suzuki ADRESS50

For Suzuki SHOGUN

For Suzuki SHOGUN