For Suzuki HYOSUNG125

Application:

Suzuki HYOSUNG125

OE No.: 12161-HD6
Model : HD6

Application:

Suzuki HYOSUNG125

OE No.:   12161-HD6 


Big-end Width (mm): 16

Small-end Width (mm): 16

Big-end Bore (mm): 36

Small-end Bore (mm): 15

Center-to-center (mm): 99.5

Pin Diameter (mm): 28

Pin Length (mm): 53.1

Big-end Bearing (mm): 28*36*16

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Suzuki RG110

For Suzuki RG110

For Suzuki GS125 / Intruder125

For Suzuki GS125 / Intruder125

For Suzuki SMASH2 / CD110

For Suzuki SMASH2 / CD110

For Suzuki SHOGUN

For Suzuki SHOGUN

For Suzuki A100

For Suzuki A100

For Suzuki AX100

For Suzuki AX100

For Suzuki FR80

For Suzuki FR80

For Suzuki ADRESS50

For Suzuki ADRESS50