For Suzuki HYOSUNG125

Application:

Suzuki HYOSUNG125

OE No.: 12161-HD6
Model : HD6

Application:

Suzuki HYOSUNG125

OE No.:   12161-HD6 


Big-end Width (mm): 16

Small-end Width (mm): 16

Big-end Bore (mm): 36

Small-end Bore (mm): 15

Center-to-center (mm): 99.5

Pin Diameter (mm): 28

Pin Length (mm): 53.1

Big-end Bearing (mm): 28*36*16

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Suzuki YES125

For Suzuki YES125

For Suzuki AD100

For Suzuki AD100

For Suzuki AX100

For Suzuki AX100

For Suzuki FR80

For Suzuki FR80

For Suzuki Burgman125

For Suzuki Burgman125

For Suzuki A50 / F50 / FR50

For Suzuki A50 / F50 / FR50

For Suzuki Cruiser125

For Suzuki Cruiser125

For Suzuki AKIRA / RG110 / RD110

For Suzuki AKIRA / RG110 / RD110