• For Yamaha XT660

For Yamaha XT660

Application:

Yamaha XT660

OE NO. 5VK-11651-00
Model : 5VK

Application:

Yamaha XT660

OE NO. 5VK-11651-00 


Big-end Width (mm): 22

Small-end Width (mm): 22

Big-end Bore (mm): 50

Small-end Bore (mm): 23

Center-to-center (mm): 136

Pin Diameter (mm): 40

Pin Length (mm): 74

Big-end Bearing (mm): 40*50*22

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Yamaha YB50

For Yamaha YB50

For Yamaha RX100 / DX100

For Yamaha RX100 / DX100

For Yamaha YBR125

For Yamaha YBR125

For Yamaha YB80

For Yamaha YB80

For Yamaha X-MAX 125

For Yamaha X-MAX 125

For Yamaha FAZER150

For Yamaha FAZER150