For Honda NH50

Application:
Honda NH50
Model : AT50

Application:

Honda NH50


Big-end Width (mm): 12

Small-end Width (mm): 12

Big-end Bore (mm): 22

Small-end Bore (mm): 14

Center-to-center (mm): 80

Pin Diameter (mm): 16.035

Pin Length (mm): 37

Big-end Bearing (mm): 16*22*12

Small-end Bearing (mm): 10*14*12.5

Washer Thickness (mm): 1.0


Related Products

For Honda CBF125

For Honda CBF125

For Honda LEAD110

For Honda LEAD110

For Honda CG150

For Honda CG150

For Honda CG125 CG/83

For Honda CG125 CG/83

For Honda POP110

For Honda POP110

For Honda NH90

For Honda NH90

For Honda XRE300

For Honda XRE300

For Honda XLR250

For Honda XLR250