For Honda NH50

Application:
Honda NH50
Model : AT50

Application:

Honda NH50


Big-end Width (mm): 12

Small-end Width (mm): 12

Big-end Bore (mm): 22

Small-end Bore (mm): 14

Center-to-center (mm): 80

Pin Diameter (mm): 16.035

Pin Length (mm): 37

Big-end Bearing (mm): 16*22*12

Small-end Bearing (mm): 10*14*12.5

Washer Thickness (mm): 1.0


Related Products

For Honda KV2

For Honda KV2

For Honda CLICK150i

For Honda CLICK150i

For Honda BROS160

For Honda BROS160

For Honda LEAD90

For Honda LEAD90

For Honda NX400 FALCON

For Honda NX400 FALCON

For Honda CBX250 / TWISTER250

For Honda CBX250 / TWISTER250

For Honda SPACY

For Honda SPACY