For Honda NH50

Application:
Honda NH50
Model : AT50

Application:

Honda NH50


Big-end Width (mm): 12

Small-end Width (mm): 12

Big-end Bore (mm): 22

Small-end Bore (mm): 14

Center-to-center (mm): 80

Pin Diameter (mm): 16.035

Pin Length (mm): 37

Big-end Bearing (mm): 16*22*12

Small-end Bearing (mm): 10*14*12.5

Washer Thickness (mm): 1.0


Related Products

For Honda Vario

For Honda Vario

For Honda GY6

For Honda GY6

For Honda KVB / LEAD110

For Honda KVB / LEAD110

For Honda NH100

For Honda NH100

For Honda CH100

For Honda CH100

For Honda XLX350 / KV2

For Honda XLX350 / KV2

For Honda CG125 2009

For Honda CG125 2009

For Honda Click

For Honda Click