For Yamaha FAZER250 / YBR250

Application:

Yamaha FAZER250 / YBR250

OE NO. 1S4-11651-00
Model : 1S4

Application:

Yamaha FAZER250 / YBR250

OE NO. 1S4-11651-00


Big-end Width (mm): 20

Small-end Width (mm): 20

Big-end Bore (mm): 40

Small-end Bore (mm): 17

Center-to-center (mm): 100.5

Pin Diameter (mm): 32

Pin Length (mm): 68

Big-end Bearing (mm): 32*40*20

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Yamaha XT660

For Yamaha XT660

For Yamaha Jupiter

For Yamaha Jupiter

For Yamaha RX100

For Yamaha RX100

For Yamaha Y80 / V80

For Yamaha Y80 / V80

For Yamaha X-MAX 125

For Yamaha X-MAX 125

For Yamaha CRYPTON

For Yamaha CRYPTON

For Yamaha CYGNUS125

For Yamaha CYGNUS125

For Yamaha YZF125

For Yamaha YZF125