For Yamaha FAZER250 / YBR250

Application:

Yamaha FAZER250 / YBR250

OE NO. 1S4-11651-00
Model : 1S4

Application:

Yamaha FAZER250 / YBR250

OE NO. 1S4-11651-00


Big-end Width (mm): 20

Small-end Width (mm): 20

Big-end Bore (mm): 40

Small-end Bore (mm): 17

Center-to-center (mm): 100.5

Pin Diameter (mm): 32

Pin Length (mm): 68

Big-end Bearing (mm): 32*40*20

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Yamaha YB50

For Yamaha YB50

For Yamaha YBR 250

For Yamaha YBR 250

For Yamaha XT660

For Yamaha XT660

For Yamaha YA6

For Yamaha YA6

For Yamaha RX125

For Yamaha RX125

For Yamaha YB125 / YA6

For Yamaha YB125 / YA6

For Yamaha FAZER150

For Yamaha FAZER150

For Yamaha YBR125

For Yamaha YBR125