For Yamaha FAZER250 / YBR250

Application:

Yamaha FAZER250 / YBR250

OE NO. 1S4-11651-00
Model : 1S4

Application:

Yamaha FAZER250 / YBR250

OE NO. 1S4-11651-00


Big-end Width (mm): 20

Small-end Width (mm): 20

Big-end Bore (mm): 40

Small-end Bore (mm): 17

Center-to-center (mm): 100.5

Pin Diameter (mm): 32

Pin Length (mm): 68

Big-end Bearing (mm): 32*40*20

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Yamaha RXS

For Yamaha RXS

For Yamaha WR200

For Yamaha WR200

For Yamaha Y125Z

For Yamaha Y125Z

For Yamaha FAZER150

For Yamaha FAZER150

For Yamaha CYGNUS125

For Yamaha CYGNUS125

For Yamaha YB80

For Yamaha YB80

For Yamaha RX125

For Yamaha RX125