• Connecting rod kit for Yamaha JOG-50

For Yamaha PASSOL / SA50 / 2E9 / JOG50

Application:

Yamaha PASSOL / SA50 / 2E9 / JOG50

OE NO. 2E9-11651-00
Model : AT50

Application:

Yamaha PASSOL / SA50 / 2E9 / JOG50

OE NO. 2E9-11651-00


Big-end Width (mm): 12

Small-end Width (mm): 12

Big-end Bore (mm): 22

Small-end Bore (mm): 14

Center-to-center (mm): 80

Pin Diameter (mm): 16.035

Pin Length (mm): 37

Big-end Bearing (mm): 16*22*12

Small-end Bearing (mm): 10*14*12.5

Washer Thickness (mm): 1.0


Related Products

For Yamaha YB80

For Yamaha YB80

For Yamaha CRYPTON

For Yamaha CRYPTON

For Yamaha CYGNUS125

For Yamaha CYGNUS125

For Yamaha FZR150

For Yamaha FZR150

For Yamaha YD100

For Yamaha YD100

For Yamaha LB80

For Yamaha LB80