For Yamaha FAZER150

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00
Model : 1ST

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00


Big-end Width (mm): 16

Small-end Width (mm): 16

Big-end Bore (mm): 36

Small-end Bore (mm): 15

Center-to-center (mm): 98

Pin Diameter (mm): 28

Pin Length (mm): 46.7

Big-end Bearing (mm): 28*36*16

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Yamaha XT225 / ST225

For Yamaha XT225 / ST225

For Yamaha RX115 / RXS

For Yamaha RX115 / RXS

For Yamaha FZR150

For Yamaha FZR150

For Yamaha V50 / YB50

For Yamaha V50 / YB50

For Yamaha BWs

For Yamaha BWs

For Yamaha RXZ / RXZ135

For Yamaha RXZ / RXZ135

For Yamaha YZF125

For Yamaha YZF125