For Yamaha FAZER150

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00
Model : 1ST

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00


Big-end Width (mm): 16

Small-end Width (mm): 16

Big-end Bore (mm): 36

Small-end Bore (mm): 15

Center-to-center (mm): 98

Pin Diameter (mm): 28

Pin Length (mm): 46.7

Big-end Bearing (mm): 28*36*16

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Yamaha DT175 / DT180

For Yamaha DT175 / DT180

For Yamaha LB80

For Yamaha LB80

For Yamaha Y100

For Yamaha Y100

For Yamaha YA6

For Yamaha YA6

For Yamaha LB50

For Yamaha LB50

For Yamaha DT50

For Yamaha DT50