For Yamaha FAZER150

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00
Model : 1ST

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00


Big-end Width (mm): 16

Small-end Width (mm): 16

Big-end Bore (mm): 36

Small-end Bore (mm): 15

Center-to-center (mm): 98

Pin Diameter (mm): 28

Pin Length (mm): 46.7

Big-end Bearing (mm): 28*36*16

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Yamaha YB125 / YA6

For Yamaha YB125 / YA6

For Yamaha XWZ100

For Yamaha XWZ100

For Yamaha V75

For Yamaha V75

For Yamaha YBR125

For Yamaha YBR125

For Yamaha FZR150

For Yamaha FZR150

For Yamaha YD100

For Yamaha YD100

For Yamaha XG125

For Yamaha XG125

For Yamaha EGO

For Yamaha EGO