For Yamaha FAZER150

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00
Model : 1ST

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00


Big-end Width (mm): 16

Small-end Width (mm): 16

Big-end Bore (mm): 36

Small-end Bore (mm): 15

Center-to-center (mm): 98

Pin Diameter (mm): 28

Pin Length (mm): 46.7

Big-end Bearing (mm): 28*36*16

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Yamaha RXS

For Yamaha RXS

For Yamaha DT175 / DT180

For Yamaha DT175 / DT180

For Yamaha V50 / V75 / YB50

For Yamaha V50 / V75 / YB50

For Yamaha NOVA-DASH

For Yamaha NOVA-DASH

For Yamaha TZR150

For Yamaha TZR150

For Yamaha Jupiter-Z

For Yamaha Jupiter-Z

For Yamaha Y125Z

For Yamaha Y125Z

For Yamaha Jupiter

For Yamaha Jupiter