For Yamaha FAZER150

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00
Model : 1ST

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00


Big-end Width (mm): 16

Small-end Width (mm): 16

Big-end Bore (mm): 36

Small-end Bore (mm): 15

Center-to-center (mm): 98

Pin Diameter (mm): 28

Pin Length (mm): 46.7

Big-end Bearing (mm): 28*36*16

Small-end Bearing (mm): N/A

Washer Thickness (mm): N/A


Related Products

For Yamaha FAZER250 / YBR250

For Yamaha FAZER250 / YBR250

For Yamaha RXS

For Yamaha RXS

For Yamaha DT200 / 4AN

For Yamaha DT200 / 4AN

For Yamaha NEO115

For Yamaha NEO115

For Yamaha RX125

For Yamaha RX125

For Yamaha CYGNUS125

For Yamaha CYGNUS125

For Yamaha LC135

For Yamaha LC135

For Yamaha Jupiter

For Yamaha Jupiter